< Volver

Celebració de la missa > Celebració de la missa

Per què no vaig a missa

9,76  9,27 

L’abandó de la participació en l’Eucaristia és sens dubte un dels fets més visibles del canvi que hi ha hagut, a tants nivells, en la vivència de la fe cristiana entre nosaltres. Acostar-se una mica als perquès d’aquest procés és, sens dubte, un bon exercici per conèixer la nostra realitat i per pensar en com cal plantejar el treball eclesial en el futur.
Una colla de converses dutes a terme per l’autor d’aquest llibre donen peu a oferir un panorama de motivacions d’aquest abandó, i ofereixen material de refl exió per a qualsevol cristià o cristiana interessat en la vida eclesial.

Josep Gil i Ribas (Reus, 1928) és prevere de l’arquebisbat de Tarragona. Doctor en teologia, ha exercit la docència a la Facultat de Teologia de Catalunya i als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Tarragona i de Vic, alhora que ha estat rector de diverses parròquies de la seva diòcesi. Ha escrit més de trenta llibres i més de quaranta publicacions menors; d’entre tota la seva obra, cal destacar la Història del Pensament cristià, en deu volums.

Autor:
Gil Ribas, Josep
Páginas:
164
Fecha de edición:
03/06/2014
ISBN:
9788498057201