< Volver

Sin categorizar

Formació litúrgica fonamental

15,00  14,25 

La litúrgia ocupa un lloc central en la vida de l’Església i en la vida de cada cristià, de cada cristiana. Per poder endinsar-nos millor en l’essència, el papa Francesc ens convida «a una formació litúrgica seriosa i vital» (Desiderio desideravi 31).

Rellegir la Constitució conciliar sobre la litúrgia Sacrosanctum Concilium ens pot ajudar a aquesta formació. Els fonaments de la litúrgia que aquest document assentà continuen sent actuals. Per això, en les pàgines d’aquest llibre, són presentats amb un llenguatge comprensible, clar, senzill, perquè qualsevol creient pugui conèixer-los i endinsar-se en el substrat teològic de la celebració litúrgica.

Els principis de la litúrgia que es tracten són: l’exercici del sacerdoci Crist en la litúrgia; la santificació dels homes i es dones a través de la litúrgia; el culte a Déu ofert en la litúrgia; la connexió de la litúrgia terrenal amb la litúrgia celestial; la presència de Crist en la litúrgia; la dimensió eclesiològica de la litúrgia; la teologia de l’assemblea litúrgica; la litúrgia com a font i cimal de la vida cristiana; la participació en la litúrgia, etc.

José Antonio Goñi és prevere de las diòcesi de Pamplona i de Tudela, doctor en litúrgia, exerceix el seu ministeri a la catedral de Pamplona com a prefecte de litúrgia, delegat diocesà de litúrgia i imparteix classes de litúrgia i sagraments al seminari de la seva diòcesi, a la Facultat de Teologia de Vitoria i a el Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma, dirigeix la revista Phase i és consultor del Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferència Episcopal Espanyola.

Autor:
Goñi Beasoain de Paulorena, José Antonio
Páginas:
160
Fecha de edición:
08/03/2024
ISBN:
9788491656135