La Litúrgia de les Hores

Aplicació per a telèfon i tableta de la Litúrgia de les Hores

La Litúrgia de les Hores promoguda per la Conferència Episcopal Tarraconense i editada pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

Amb aquesta app, amb la qual es pot accedir a totes les hores de l’Ofici Diví i que cada usuari podrà utilitzar amb el propi de la diòcesi on es trobi, volem contribuir a estendre la pràctica de la pregària de l’Església en tota la comunitat del Poble de Déu. Són ja molts els fidels i les comunitats que han trobat en la Litúrgia de les Hores el camí de la fidelitat en la pregària de cada dia i van redescobrint amb goig els tresors que conté la pregària de l’Església, i hi tenen una font d’espiritualitat.

També hi ha les lectures de la missa de cada dia feiner com de la missa dominical.

L’oració de l’Església: Litúrgia de les Hores