Sobre la nova edició de la Litúrgia de les Hores

En data 27 d’abril de 2016 va ser confirmada per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments la nova versió de la Litúrgia de les Hores aprovada pels bisbes de les diòcesis de parla catalana.

Aquesta nova versió és fruit del treball de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de Catalunya, que ha actualitzant el text litúrgic introduint-hi totes les modificacions motivades per l’increment del santoral; millorant les traduccions tant del salteri com dels textos dels Pares de l’Església; posant al costat dels himnes en llatí la traducció en català; reorganitzant alguns materials, i aplicant els criteris que han anat sorgint a Roma des de la darrera edició.

Litúrgia de les Hores (obra completa)

Principals canvis introduïts a la nova edició de la Litúrgia de les Hores