EL P. MATÍAS AUGÉ BENET REP EL VIII MEMORIAL PERE TENA DE PASTORAL LITÚRGICA

El dimecres 9 de febrer, va tenir lloc la proclamació i lliurament del VIII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica atorgat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) al P. Matías Augé Benet, religiós claretià, a l’aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

En paraules del vicepresident del CPL, Joan Torra, també degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, en l’octava edició del memorial s’ha «volgut reconèixer el P. Matías Augé la seva funció de consultor, així com de professor, per haver format a molts professors de littúrgia de tot el món en la reforma litúrgica; perquè col·labora activament en revistes de prestigi en l’àmbit de la liturgia i, en particular, com a articulista de la revista Phase del CPL». La seva obligada jubilació de les tasques acadèmiques ordinàries no ha significat que deixés el seu compromís en la promoció i defensa del que la reforma litúrgica postconciliar ha significat en la vida de l’Església.

Liturgia: aliment espiritual, identitat i missió

En la laudatio del guardonat pronunciada pel Dr. Lino Emilio Díez, prevere sacramentí i membre del CPL, s’ha destacat que «la tasca i el compromís vital del pare Matías» en l’àmbit litúrgic «es pot resumir en el fet que ha estat sempre fidel a l’esperit del Concili Vaticà II i a la seva Constitució sobre la Sagrada Litúrgia» promovent-la «amb llibertat i profund equilibri en circumstàcies no sempre favorables, reiterant una vegada i una altra la crida urgent perquè la celebració de la litúrgia torni a ser en el centre d’atenció i de la vida de l’Església», perquè és «l’aliment espiritual de la nostra identitat i misió».

Lino Emilio Díez ha finalitzat la seva intervenció expresant que «el merescut i agraït reconeixement de la contribució del pare Augé en aquesta tasca, es converteix avui en repte per a tots els que volem continuar-la, segurs que, en paraules del Papa, “la reforma és irreversible”».

Un religiós claretià liturgista

El P. Augé ha agraït la concessió del memorial i ha recordat la relació personal i de mestratge que va tenir amb Mons. Tena. En el seu discurs, també ha fet referència als «temps de sinodalitat» que viu l’Església sota l’impuls del papa Francesc: «Encara que el terme i el concepte de sinodalitat no es trobin explícitament en els documents del Concili Vaticà II, podem afirmar que la instància de la sinodalitat es troba en el cor de l’obra de renovació promoguda per ell», ha dit.

Ha tingut paraules per als participants de l’acte que han estat alumnes seus perquè treballin «amb competència i sensibilitat pastoral en aquest sector de la teologia i de la pastoral litúrgica». Els ha felicitat i els ha animat «que visquin el que ensenyen i no oblidin que, tal com diu la Sacrosanctum Concilium, en l’article 10: “La gràcia ens ve de la litúrgia i, sobretot, de l’Eucaristia com de la font, i obté, amb la màxima eficàcia, aquella santificació dels homes en Crist i aquella glorificació de Déu on s’encaminen, com a fi, totes les altres activitats de l’Església”».

Han acompanyat el lliurament del guardó Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell, que ha presidit l’acte; també representants del món acadèmic: P. Jordi-Agustí Piquépreside del Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo; Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), i Dr. Gabriel Seguí, director de l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis de l’AUSP.

Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica

El Memorial va ser creat per mantenir viva la memòria del bisbe Pere Tena (1928-2014), fundador del CPL i pedagog de la litúrgia, per promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el nostre món actual, i per recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana.

En les edicions anteriors, el Memorial es concedí a l’Abadia de Montserrat (2015); al bisbe  Julián López i al pare Joan Maria Canals (2016); a l’arquebisbe de Puebla, Mons. Víctor Sánchez (2017); a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (2018); a l’arquebisbe Piero Marini (2019); al P. Juan Javier Flores Arcas, osb (2020) i a l’Instituto de Litúrgia ad instar Facultatis de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (2021).

Vídeo «VIII Memorial Pere Tena de pastoral litúrgica».

Foto: Catalunya Religió