Noticias

Matías Augé Benet, ha estat distingit amb el VIII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica

01/12/2021

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha atorgat el VIII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al P. Matías Augé Benet, religiós claretià. El lliurament del guardó serà dimecres 9 de febrer de 2022, a les 12:00h a l’aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

Amb aquest memorial es vol posar en relleu el servei que el P. Matías Augé ha realitzat per a divulgar la reforma litúrgica promoguda pel Vaticà II des de la seva funció de consultor, així com a professor –ara honorari–, del Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma i altres centres; perquè ha format molts professors de litúrgia de tot el món en la reforma litúrgica; perquè col·labora activament en revistes de prestigi en l'àmbit de la litúrgia, i en particular, com articulista de la revista Phase del CPL.

El P. Matías Augé, claretià i liturgista

El P. Matías Augé Benet va néixer a Perafort (Tarragona) el 1936, pertany a la Congregació dels Missioners Fills del Cor Immaculat de Maria (Claretians). És president emèrit de l’Institut de Teologia de la Vida Consagrada Claretianum (Roma), i professor honorari del Pontifici Institut Litúrgic de l’Ateneu Anselmianum de Roma, on ha ensenyat durant més de quaranta anys. Ha estat professor encarregat de la càtedra de Litúrgia i Sacramentologia general a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat del Laterà i professor visitant proper a les institucions universitàries eclesiàstiques. 

Des del 1994 fins al 2015 ha estat consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, i participa actualment en diverses de les seves comissions. És considerat un dels liturgistes més important del postconcili. És membre del Comitè Científic de la col·lecció Monumenta Studia Instrumenta Liturgia, a més a més de formar part del consell de redacció de les revistes Ecclesia Orans i Rivista Liturgica. 

El seu interès l’ha orientat igualment cap a la historia del monacat antic i la seva important biografia contempla centenars de títols, entre llibres i articles especialitzats, sobre litúrgia i història de la vida consagrada.

Autor de nombroses publicacions sobre litúrgia, ha publicat en la col·lecció «Biblioteca litúrgica» del CPL: Liturgia: Historia, celebración. Teología, espiritualidad i A través del año litúrgico. Cristo mismo, presente en su Iglesia.

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica va ser creat per mantenir viva la memòria del bisbe Pere Tena (1928-2013), fundador del Centre de Pastoral Litúrgica i pedagog de la litúrgia, per promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el nostre món actual, i per recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana.

En les edicions anteriors, el Memorial es concedí a l’Abadia de Montserrat (2015); al bisbe Julián López i al pare Joan Maria Canals (2016); a l’arquebisbe de Puebla, Mons. Víctor Sánchez (2017); a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (2018); a l’arquebisbe Piero Marini (2019); al P. Juan Javier Flores Arcas, osb (2020); i a l'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis de l'Ateneu Universitari Sant Pacià (2021).