Materials per a l’Ascensió i Pentecosta

És cert que en la recta final de la cinquantena pasqual celebrem aquestes dues solemnitats que tenen identitat pròpia, i que ens ajuden també a mantenir el to joiós i festiu. Per això us recordem alguns materials específics per a aquestes dues festes:

L’ASCENSIÓ

  • Recentment hem editat un nou cartell precisament sobre la festa de l’Ascensió (Temps litúrgics, 11). Us el vam presentar a MD4 juntament amb el cartell i el targetó sobre «El bon samarità» amb motiu de l’encíclica Fratelli tutti.
  • També tenim un full verd amb una catequesi sobre la festa de l’Ascensió (Any cristià, 46).

PENTECOSTA

  • Tenim un cartell amb la Seqüència de Pentecosta (Pregàries, 7) i el seu corresponent targetó.

Pel que fa als fulls verds, en tenim diversos:

  • La culminació de la Pasqua, la Pentecosta (Any cristià, 26)
  • Veniu Esperit Sant (Any cristià, 27)
  • Els noms de l’Esperit Sant (Any cristià, 61)
  • Pregària a partir dels dons de l’Esperit Sant (Pregària, 25)
  • Invocacions a l’Esperit Sant (Pregària, 67)
  • Les formes de l’Esperit Sant (Any cristià, 66).

Poden accedir a altres materials descarregables i en obert clicant aquí.