Les lectures ferials d’Advent

L’Advent es divideix en dues parts ben definides: la primera va des del primer diumenge fins el dia 16 de desembre i la segona part va del dia 17 de desembre al dia 24 de desembre. Per aquesta raó, les lectures ferials van en sintonia amb aquestes dues parts de l’Advent.

Així doncs, en la primera part de l’Advent, les lectures tenen una organització molt definida: la primera setmana i fins el dimecres de la segona setmana, el fil conductor va de la mà del profeta Isaïes, el qual, en les primeres lectures ens anuncia la salvació messiànica, mentre que els evangelis ens mostrem com en Jesús de Natzaret es compleixen aquestes promeses messiàniques. A partir del dijous de la segona setmana i fins el dia 17 de desembre, contemplem la figura de Joan Baptista en els evangelis, mentre que en les primeres lectures contemplem les imatges dels profetes antics que després il·luminaran les corresponents lectures evangèliques.

Des del dia 17 de desembre fins el dia 24 de desembre celebrem la segona part de l’Advent, anomenat “novena”, “setmana santa de Nadal”, “fèries privilegiades” i la mirada se centra en la preparació propera del Nadal, de la celebració sacramental de la vinguda de Crist. Les lectures d’aquests dies tenen una altra organització, ja que són els evangelis els qui marquen el ritme i ens condueixen vers el Nadal amb els passatges de la genealogia de Jesús (dia 17), l’anunci a Josep (dia 18), l’anunci de Zacaries en el temple (dia 19), l’anunci a Maria (dia 20), la visitació de Maria a Elisabet (dia 21), el càntic de Maria (dia 22), el naixement de Joan Baptista (dia 23) i finalment el càntic de Zacaries (dia 24). La figura central d’aquests dies és la Mare de Déu. Les primeres lectures, per la seva part, preparen els respectius evangelis, a mode de paral·lelisme entre situacions de salvació en l’Antic Testament i la proximitat del naixement del Messies.