Memorial 2018: Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina de Barcelona

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha atorgat el IV Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina de Barcelona.

Aquest Memorial va ser creat per mantenir viva la memòria del bisbe Pere Tena (1928-2013), fundador del CPL i pedagog de la litúrgia, per promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el nostre món actual, i per recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana.

En concedir-lo a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina es valora especialment el treball ben fet en aquesta i en moltes altres parròquies pel que fa a la pastoral litúrgica i es posa en relleu la importància dels equips de litúrgia, en els quals pastors i fidels treballen junts al servei de la comunitat perquè la litúrgia esdevingui aliment de la vida cristiana de cada un dels seus membres.

Es dona la circumstància, també, que la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina està subscrita a la revista Missa Dominical des del primer número, fa cinquanta anys. Amb la concessió del Memorial s’ha volgut subratllar el bon servei que fa aquesta publicació a milers de parròquies i comunitats de molts països.

En les edicions anteriors, el Memorial es concedí a l’Abadia de Montserrat (2015), al bisbe Julián López i al pare Joan Maria Canals (2016), i a l’arquebisbe de Puebla, Mons. Víctor Sánchez (2017).

L’acte de lliurament del IV Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2018.