PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «EPISTEMOLOGÍA DEL AÑO LITÚRGICO»

Dimarts, 22 de novembre, a les 12 h, al claustre de Sant Miquel del Seminari Conciliar de Barcelona, Diputació 321, tindrà lloc la presentació del llibre titulat Epistemología del año litúrgico. Análisis de distintos métodos de estudio y presentación del método SPES (Biblioteca Litúrgica 64), del Dr. Ignassi M. Fossas, osb.

El propòsit d’Epistemología del año litúrgico és el d’oferir una presentació i anàlisi crítica dels diferents mètodes utilitzats fins ara per a l’estudi del cicle anual de les celebracions. Es tracta de mostrar en un cas concret com la complexitat de l’objecte d’estudi reclama una varietat de ciències o mètodes per aprofundir-ne el coneixement. Al final l’autor proposa, a més, un model propi, pensat perquè la celebració integral de l’any litúrgic pugui contribuir primer a l’acolliment i després a l’apropiació del misteri de Crist, a la configuració amb Ell per part del fidel cristià en la seva totalitat.

La presentació del llibre comptarà amb la intervenció del Dr. Gabriel Seguí, preside de l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis, i del Dr. Jaume González Padrós, professor del mateix Institut.

L’autor: Ignasi M. Fossas, osb

Ignasi M. Fossas i Colet (Aiguafreda, 1960) és monjo de l’Abadia benedictina de Santa Maria de Montserrat, Barcelona). Es va llicenciar en medicina per la Universitat de Barcelona, ??Facultat de Medicina (Hospital Clínic) (1977-1983). El 1986 va ingressar a l’Abadia de Montserrat; va fer la professió monàstica simple el 3 de setembre de 1988 i la solemne el 21 de març de 1992. Va ser ordenat prevere per Mons. Pere Tena el 30 de novembre de 2002. Va realitzar la seva formació teològica a l’Studium de l’Abadia de Montserrat, completada amb la llicència i el doctorat a litúrgia pel Pontifici Institut Litúrgic Sant’Anselmo, a Roma (1996; 2021). Diplomat en Arxivística per l’Arxiu Secret Vaticà (1995). Des del 1996 és professor a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, actualment Institut de Litúrgia ad instar Facultatis, i a l’Studium Teològic de l’Abadia de Montserrat. Ha estat professor convidat al Pontifici Institut Litúrgic de Roma (2015; 2017; 2019). Ha realitzat un curs al Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE 1-2007) a l’IESE Business School (Barcelona). De 2011 a 2021 va ser prior de l’Abadia i actualment n’és el majordom. Ha publicat llibres i articles sobre litúrgia, espiritualitat, vida monàstica, gestió i lideratge.

La col·lecció Biblioteca Litúrgica

La col·lecció Biblioteca Litúrgica del Centre de Pastoral Litúrgica està formada per llibres especialitzats en litúrgia i teologia, en castellà. Entre els seus volums hi trobem exposicions sistemàtiques o reflexions sobre determinats temes litúrgics. Estan pensats per a la docència, per a la formació litúrgica, per aprofundir en un tema específic, per progressar en la vivència de la celebració del misteri de la fe.