PREGÀRIA D’ULTIMA HORA: PER LA SITUACIÓ DE CATALUNYA

Una vegada més, des de Missa Dominical us oferim una “pregària d’última hora” per al proper diumenge 1  d’octubre (diumenge XXVI del temps de durant l’any / A), en aquest cas per la situació de Catalunya.

Aquesta pregària s’afegiria en el formulari del full per a la celebració com a pregària número 5, i la 5 del full passaria a ser la número 6.

5. Seguint la recomanació dels nostres bisbes, demanem avui la benedicció de Déu sobre Catalunya, que viu un moment delicat de la seva història. PREGUEM:

5. Siguiendo la recomendación de nuestros obispos, pidamos hoy la bendición de Dios sobre Catalunya, que vive un momento delicado de su historia. OREMOS:

Podeu accedir a l’arxiu amb els dos formularis, català i castellà, per imprimir-los, en aquest enllaç.