PREGÀRIA D’ÚLTIMA HORA: ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Des de Missa Dominical us oferim una “pregària d’última hora” per al proper diumenge 14 de febrer (Diumenge VI de durant l’any / B), en aquest cas per les eleccions al Parlament de Catalunya.

Recordem que al web del Centre de Pastoral Litúrgica (www.cpl.es) trobareu aquests textos, amb el formulari del full per a la celebració modificat, tant en català com en castellà.

4. Per les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebren avui. Per tots els electors, pels que fan possible exercir aquest dret vetllant per la salut dels votants, pels polítics que sortiran escollits. I perquè tot repercuteixi en bé del nostre país i de tota la ciutadania. PREGUEM:

 4. Por las elecciones al Parlament de Catalunya que se celebran hoy. Por todos los electores, por los que hacen posible ejercer este derecho velando por la salud de los votantes, por los políticos que saldrán escogidos. Y para que todo repercuta en bien del país y de toda la ciudadanía. OREMOS:

Descàrrega del formulari