PREGÀRIA D’ÚLTIMA HORA AMB MOTIU DE L’ELECCIÓ DEL NOU PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Proposem, per a aquest diumenge 27 de maig, incloure a les pregàries dels fidels, tant en català com en castellà, la pregària que aquí us adjuntem. Aniria com a pregària número 4, i les actuals pregàries 4 i 5 passarien a ser 5 i 6.

  • Pel nostre país i per tots els qui hi vivim; pel nou president de la Generalitat; per la pau i la concòrdia; pel progrés i el benestar de tots els ciutadans. PREGUEM:
  • Por nuestro país y por todos los que aquí vivimos; por el nuevo presidente de la Generalitat; por la paz y la concordia; por el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos. OREMOS: