PREGÀRIA D’ÚLTIMA HORA: AMB MOTIU DE L’APLEC DE L’ESPERIT 2018

Per al Diumenge de Pentecosta, 20 de maig de 2018.
Pregària universal: Preguem amb fe que vingui a nosaltres l’Esperit de Jesús ressuscitat. Responguem a cada pregària tot dient: VENIU, ESPERIT SANT.
  1. Per l’Església, per tots els cristians. Que visquem la nostra fe il·luminats i enfortits per l’acció de l’Esperit Sant en nosaltres. PREGUEM:
  2. Per l’Acció Catòlica i els altres moviments del laïcat. Que siguin enmig del món un bon testimoni de Jesucrist i de la bona nova de l’Evangeli. PREGUEM:
  3. Per tots aquells que han rebut o rebran properament el sagrament de la Confirmació. Que experimentin la força renovadora de l’Esperit Sant com els apòstols el dia de la Pentecosta. PREGUEM:
  4. Per tots els joves que participen aquest dissabte i diumenge a l’Aplec de l’Esperit que se celebra a Tortosa. Que sigui una experiència que reforci la seva adhesió a Jesús, també una ocasió per potenciar la pastoral de joves dels nostres bisbats. PREGUEM:
  5. Per tots nosaltres. Que l’Esperit del Senyor ens faci bons testimonis de l’Evangeli. PREGUEM:
Déu nostre, Pare de l’amor, escolteu-nos i vesseu el vostre Esperit Sant sobre l’Església i sobre el món sencer.  Per Crist, Senyor nostre.