PREGÀRIA DAVANT LA SITUACIÓ DE SEQUERA

Arran de la greu situació de sequera que viu el nostre país, des de diferents àmbits (fins i tot algunes diòcesis, com l’arquebisbat de Barcelona) s’ha suggerit la conveniència d’incloure en les nostres celebracions algun tipus de pregària per la pluja, per tal de posar davant Déu aquesta dificultat que estem vivint en aquests moments. Oferim aquí dos models d’intenció per afegir al formulari de la pregària dels fidels. Es pot fer quan es consideri adient per la situació meteorològica, tant en dies feiners com festius.

1- Per la pluja, que ha de portar l’aigua que la nostra societat necessita: que Déu, provident i bo, ens la concedeixi com una benedicció que davalli del cel fins a nosaltres. PREGUEM.

 2- Per tots els indrets que viuen en situació de sequera i manca d’aigua: que davalli del cel el do de la pluja, com una benedicció de Déu, provident i bo. PREGUEM.

Recordem també que al Missal Romà, dintre del capítol de “Misses i oracions per motius diversos”, existeix un formulari “Per demanar la pluja”, que inclou una oració col·lecta pròpia per a aquesta intenció (pàg. 906). Aquesta oració es pot fer servir en dies ferials del temps de durant l’any, sempre que no s’hagi de celebrar cap altra memòria.