NOTA DE LA SECRETARIA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

En el dia d’avui, 3 de març de 2017, els Bisbes de Catalunya han tingut coneixement de l’aprovació per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la fórmula “per molts” per a la consagració del calze, substituint l’expressió “per tots els homes”, en les pregàries eucarístiques (anàfores) en llengua catalana. La comunicació del Cardenal Prefecte porta data d’avui mateix dia 3 de març. Havia estat demanat aquest canvi el juliol de 2014, però s’ha esperat a la renovada petició del gener de 2017 on el Cardenal President de la CEE ho demanava també per a les anàfores traduïdes a les llengües gallega i basca.

Tenint en compte que perquè sigui obligatori el canvi convé que cada Bisbe el promulgui públicament a la seva Diòcesi, amb temps oportú perquè tots se’n puguin assabentar, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya han cregut oportú que sigui el proper Diumenge de Rams, dia 9 d’abril de 2017, la data perquè entri en vigor de forma conjunta aquest canvi en les anàfores en llengua catalana. Així serà establert en els corresponents Decrets de cada Bisbe per a la seva Diòcesi.

Els Delegats diocesans de Litúrgia ja han ofert i oferiran subsidis i explicacions adients sobre el sentit i el valor d’aquest canvi en les pregàries eucarístiques, que en res no minva la salvació universal que ens ha obtingut Jesucrist amb el seu sacrifici redemptor, així com sobre la responsabilitat de tots els preveres i sobre l’amor i la centralitat de l’Eucaristia, font i cimal de tota la vida cristiana.

Tarragona, 3 de març de 2017