LA REVISTA GALILEA.153 ES PRESENTA ALS ANIMADORS DE LA LITÚRGIA A BALAGUER

El dissabte 9 de juny es va celebrar la primera sessió, de les dues programades, de la X Trobada d’animadors de la litúrgia de la Diòcesi d’Urgell i de la Diòcesi de Lleida, que va tenir lloc a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer, on hi van participar una cinquantena de persones.

La trobada va comptar amb la participació de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i el Delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d’Urgell, Mn. Xavier Parés i el Delegat diocesà de Música de Lleida Mn. Joaquim Mesalles. El ponent de la trobada fou el Vicedirector de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i Rector del Seminari diocesà de Girona, Dr. Jordi Font, que oferí una bonica i profunda ponència sobre “la bellesa de la celebració litúrgica”. El Dr. Font va insistir en l’ars celebrandi com a expressió de la nostra adoració a Déu i va oferir uns consells pràctics per als col·laboradors litúrgics de les Parròquies.

Hi van participar laics que ajuden a les celebracions litúrgiques, lectors, monitors, acòlits, directors de cants, animadors de celebracions dominicals en espera de prevere, de tota la geografia del Bisbat d’Urgell i un bon grup de Lleida.

També van poder rebre informació de les publicacions i la nova revista que edita el centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, Galilea.153, amb la Sra. M. Àngels Termes. Una pregària i un dinar de germanor de tots els participants a la trobada al Santuari del St. Crist de Balaguer clogué l’encontre formatiu.

Una segona sessió tindrà lloc al Seminari diocesà d’Urgell el proper dissabte dia 16 de juny.

Notícia en el web del bisbat d’Urgell