LA CARTA PASTORAL DE LA TARRACONENSE “EVANGELITZATS PER LA LITÚRGIA, ENVIATS A RENOVAR EL MÓN AMB MISERICÒRDIA”

Els bisbes de Catalunya, en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, han aprovat una Carta pastoral, titulada Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia. Els bisbes dirigeixen la Carta pastoral “als fidels de les nostres Esglésies diocesanes que peregrinen a Catalunya i a tot el nostre poble”.

La Carta consta d’una introducció, quatre capítols i una conclusió. A la introducció, els bisbes commemoren el centenari del primer Congrés Litúrgic celebrat a Montserrat el juliol de l’any 1915 i publiquen la Carta a l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc amb motiu del cinquantenari de l’acabament del Concili Vaticà II. Els bisbes volen “adreçar als fidels cristians una paraula de consol i d’esperança per subratllar alguns aspectes que palesen la importància de la reforma litúrgica portada a terme pel Concili Vaticà II, incidint especialment en la finalitat educadora i catequètica de la litúrgia”.

En paraules de Jaume Fontbona, president del CPL, “els bisbes de Catalunya regalen al Poble de Déu que peregrina per les terres catalanes una carta pastoral, que parteix de la font i del cimal de la vida cristiana, la litúrgia. Volen animar-nos a descobrir com la litúrgia ens evangelitza i ens esperona a dur el rostre misericordiós del Pare als pobles i al veïnat de Catalunya. Convé destacar que el seu objectiu vol apuntar la importància de la reforma litúrgica portada a terme pel Concili Vaticà II, sobretot en el seu vessant educatiu i catequètic. Des del CPL volem fer nostra aquesta finalitat, així com els dotze reptes proposats per a les Esglésies locals amb seu a Catalunya”.