JOSÉ ANTONIO GOÑI IMPARTEIX LA LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS DE L’INSAF

L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) ha inaugurat, aquest dijous 20 d’octubre, el curs acadèmic 2016-2017, acte que ha comptat amb la presència del Dr. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena (Pamplona 1976), delegat diocesà de Litúrgia  i canonge-prefecte de litúrgia de la catedral de Pamplona, qui ha impartit la lliçó inaugural «La misericòrdia de Déu en la celebració eucarística». L’acte d’inauguració s’ha iniciat amb la celebració de l’Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, a la capella major del Seminari de Tarragona.

El Dr. José Antonio Goñi, membre del Centre de Pastoral Litúrgica i cap d’edició de la revista Phase, ha analitzat la relació de la misericòrdia de Deu amb el perdó, la conversió i la història de la salvació.