JORNADES NACIONALS DE LITÚRGIA A MÈXIC

Tres professors de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona participen aquest gener a les Jornades Nacionals de Litúrgia que anualment organitza la Societat Mexicana de Liturgistes (SOMELIT) a Mèxic.

Enguany les  conferències han anat a càrrec dels professors Dr. Gabriel Seguí i Trobat, Director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona religiós mallorquí, el Dr. Jordi Font i Plana prevere de Girona i el Dr. Xavier Parés i Saltor prevere d’Urgell.

El tema fonamental de les Jornades ha estat de la Liturgia Via Pulchritudis i Ars celebrandi. També s’han tractat diversos documents litúrgics d’actualitat com la recent Carta apostòlica del papa Francesc Magnum Principium sobre el cànon 838 del Codi de Dret Canònic a la llum de les fonts conciliars i postconciliars i la Instrucció Ad resurgendum cum Christo sobre la sepultura dels difunts i la conservació de les cendres en cas de cremació.

La relació entre la SOMELIT i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona és cada dia més forta a nivell acadèmic i fraternal gràcies a l’Arquebisbe de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, fundador i responsable de la SOMELIT i que ha impulsat aquest agermanament amb l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. Els tres professors han estat molt ben acollits i atesos durant els dies que han estat a Mèxic. Han aprofitat també l’ocasió per dur a terme la primera Trobada dels antics alumnes d’Amèrica Llatina de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona a Puebla amb gran èxit i fraternitat.

Notícia: Conferència Episcopal Tarraconense