ENTREVISTA A JAUME FONTBONA, CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA. YOUTUBE

El dia de santa Escolàstica, 10 de febrer, el president del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), Jaume Fontbona, ha proclamat i lliurat al P. Abat Josep Maria Soler el I Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica.

El Memorial que porta el nom del fundador del CPL, reconeix a l’Abadia de Montserrat tota la tasca que realitza tant a nivell celebratiu, com de reflexió i estudi, com de divulgació de la Litúrgia i de la Pastoral Litúrgica.

A l’acte de lliurament, el president del CPL ha glossat la tasca que l’Abadia de Montserrat ha fet i fa al nostre país en posar a l’abast la pedagogia de la reforma litúrgica “a la missa conventual i a les laudes i vespres”. Així mateix, ha ressenyat “la ingent obra en el camp de la música litúrgica, o la tasca pedagògica i d’acompanyament que comporta la retransmissió de les celebracions pels diversos mitjans de comunicació… també ha fet una gran tasca de difusió i d’interpretació i pedagogia de  la Paraula de Déu” amb ”la reconeguda Bíblia dels monjos de Montserrat, així com la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, i més especialment, del pare Guiu Camps a la Bíblia Catalana Interconfessional”.

Un altre element considerat per a l’atorgament del I Memorial és el paper important realitzat al moviment de renovació litúrgica amb la celebració fa cent anys del Primer Congrés Litúrgic de Montserrat que es commemora enguany.

L’acte ha estat presidit pel cardenal-arquebisbe Lluís Martínez Sistach, i ha comptat amb la presència del bisbe Agustí Cortés de Sant Feliu de Llobregat i l’arquebisbe Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell.

L’acte de proclamació i lliurament ha estat precedit de la participació en la missa conventual.