ELS VUIT LLIBRES DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA EN CATALÀ

Per tal de poder aprofitar al màxim les possibilitats del Jubileu, el Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització ha editat uns subsidis pastorals. Són vuit llibrets sobre diversos temes relacionats amb la misericòrdia: suggeriments per subratllar aquesta dimensió en les celebracions litúrgiques (Celebrar la Misericòrdia), comentaris bíblics de textos clau (Els salms de la Misericòrdia i Les paràboles de la Misericòrdia), recomanacions per a la vida dels cristians (Les obres de Misericòrdia corporals i espiritualsLa confessió, sagrament de la Misericòrdia), i referències a la misericòrdia en la vida de l’Església (La Misericòrdia en els Pares de l’EsglésiaEls papes i la Misericòrdia; i Sants en la Misericòrdia).

Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, conscients de la importància que aquests subsidis arribin als fidels de casa nostra, va encarregar al Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) la seva publicació en català. Aquests són uns materials útils com a eina pedagògica per viure amb el màxim fruit pastoral aquest Any Sant de la Misericòrdia.

Una presentació singular

Amb la voluntat de lligar la reflexió i la formació sobre la misericòrdia, amb la nostra praxi com a cristians, la presentació dels vuit llibres s’ha fet en col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona, una entitat que fa de la misericòrdia la seva feina diària.

A l’acte han intervingut Eduard Sala, cap d’Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, així com les persones que han traduït els subsidis al català: Xavier Aróztegui, Jaume Fontbona, Maria Guarch, Norbert Miracle, Mercè Solé, M. Àngels Termes i Joan Torra.

¿Com canviaria la nostra vida si perdonéssim? ¿Com canviaria la nostra vida si demanéssim perdó? ¿Com canviaria la nostra vida si ens perdonéssim nosaltres mateixos? Amb aquestes tres qüestions va iniciar la seva intervenció Eduard Sala. L’anàlisi de la icona de la misericòrdia de la comunitat de Taizé, basada en la paràbola del bon samarità, va ajudar a entendre que el Crist és en tots els ferits del món, que són els destinataris de les obres de misericòrdia. Una dinàmica molt participativa va aportar elements per entendre i treballar les resistències que tots oposem a la proposta de la misericòrdia.

Els vuit llibres del Jubileu

  • Misericòrdia 1: Celebrar la Misericòrdia

Un llibre destinat a totes aquelles persones que han de preparar o dirigir una celebració litúrgica durant aquest Any Sant i mostra aquells elements que es poden adaptar per tenir sempre present la misericòrdia de Déu. Presenta tres capítols dedicats a l’Any Litúrgic i alguns dels temps o celebracions. Para especial atenció a l’Eucaristia, en les seves parts i en algunes misses especials. El quart capítol ofereix tres materials per seguir la pràctica de la Lectio Divina. I, finalment, inclou el ritu d’obertura de la Porta de la Misericòrdia a les Esglésies particulars, celebració conclusiva del Jubileu Extraordinari a les Esglésies particulars, i la partitura de l’Himne oficial de l’Any de la Misericòrdia, Misericordes sicut Pater.

  • Misericòrdia 2: Els salms de la Misericòrdia

En els salms es reflecteix la vida de cada home. Tots els que s’acosten al Salteri, creients o no, més tard o més d’hora troben un reflex de la seva existència en aquestes antigues poesies que s’han convertit en patrimoni de pregària per a generacions de persones. El naixement i la mort, el sofriment de la malaltia i el dolor de l’abandonament, la guerra i la pau, la soledat i la recerca de Déu… l’experiència personal sencera es manifesta en els salms… En l’Any Sant de la Misericòrdia era important oferir alguna mena d’instrument pastoral per tal d’ajudar a la pregària i a la intel·ligència dels pelegrins. Per això s’ha pensat en una selecció dels salms on el tema de la misericòrdia emergeix amb tot el seu valor existencial i significat teològic.

  • Misericòrdia 3: Les paràboles de la Misericòrdia

En Misericordiæ Vultus, el papa Francesc ha escrit que mantenint els ulls fixos en Jesús i en el seu rostre misericordiós és possible copsar l’amor de la Trinitat. La seva missió, rebuda del Pare, no és més que revelar aquest amor que es lliura a tots sense excepció: «En Ell tot parla de misericòrdia. Res en Ell no està privat de compassió» (MV 8). Aquesta bella expressió pot introduir coherentment en la reflexió de les pàgines d’aquest instrument pastoral que exposa Les paràboles de la Misericòrdia. Serà una lectura provocativa… Probablement, res com les paràboles involucra el lector a comprendre la dimensió existencial que s’hi transparenta i a deixar-se portar de la mà vers el canvi de vida.

  • Misericòrdia 4: La Misericòrdia en els Pares de l’Església

Una referència important a Occident ens l’ofereix sant Agustí, veritable cantor de la misericòrdia. Contemplant l’escena de Jesús a la creu i la presència del lladre al qui prometia «avui seràs amb mi al paradís», sant Agustí comentava: «El Senyor, mentre aquell li deia: “Recordeu-vos de mi”; ¿però quan? “Quan arribeu al vostre regne”, de seguida li va respondre: “En veritat t’ho dic: avui seràs amb mi al paradís”. La misericòrdia va aconseguir allò que la misèria havia diferit» (Sermó 67,7).

  • Misericòrdia 5: La confessió, sagrament de la Misericòrdia

El papa Francesc ha volgut caracteritzar aquest Anys Sant com «una nova etapa del camí de l’Església en la seva missió de portar a cada persona l’Evangeli de la misericòrdia». Hi ha afegit després: «Estic convençut que tota l’Església podrà trobar en aquest Jubileu la joia per redescobrir i fer fecunda la misericòrdia de Déu, amb la qual tothom està cridat a donar consol a cada home i a cada dona del nostre temps».

Intentant oferir una aportació com a resposta a aquestes expectatives i tot recordant que «l’Evangeli és la revelació, en Jesucrist, de la misericòrdia de Déu envers els pecadors» (CEC 1486), en aquest volum s’ofereixen algunes reflexions per tal de comprendre millor el sagrament de la confessió, el sagrament dels qui en Crist experimenten l’amor misericordiós de Déu.

  • Misericòrdia 6: Sants en la Misericòrdia

Entre els instruments pastorals per viure el Jubileu no hi podia mancar un text dedicat als sants. De manera significativa ha estat titulat Sants en la Misericòrdia per indicar que aquestes figures tan expressives no s’han limitat a expressar el seu testimoni mitjançant les obres de misericòrdia. Han viscut, sobretot a l’interior de la misericòrdia i per això han sentit la urgència d’expressar-ne la bellesa amb la seva vida de santedat.

  • Misericòrdia 7: Els papes i la Misericòrdia

A la Butlla d’indicció del jubileu, Misericordiæ Vultus, el papa Francesc cita tres papes per indicar la seva atenció particular al tema de la misericòrdia. El primer a qui fa referència és Joan XXIII que, en convocar el Concili, havia dit: «Ara l’Esposa de Crist prefereix emprar la medecina de la misericòrdia per comptes d’empunyar les armes del rigor… L’Església catòlica, mentre amb aquest Concili Ecumènic alça la torxa de la veritat catòlica, vol mostrar-se mare amantíssima de tots, benigna, pacient, moguda per la misericòrdia i la bondat envers els fills separats d’ella». El segon és Pau VI, qui, en la conclusió del Vaticà II, recordava com l’ensenyament conciliar havia estat sota la llum de la paràbola del Samarità. Finalment esbossa una síntesi del pensament de Joan Pau II a la seva encíclica Dives in misericordia.

  • Misericòrdia 8: Les obres de Misericòrdia corporals i espirituals

«A mi m’ho fèieu» (Mt 25,40) és el toc peculiar que permet expressar el testimoni cristià. Jesús s’ha identificat amb qui té fam o set, està despullat o és estranger, amb qui està malalt o a la presó, amb qui és presoner del dubte o de l’aflicció i necessita ajuda per no caure en l’angoixa. Al mateix temps demana perdonar i oferir gestos concrets de bondat, de paciència i de proximitat a qui es trobi en necessitat… La lectura d’aquestes pàgines –elaborades pel Dr. Salvador Pié-Ninot, teòleg català, professor emèrit de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, rector de la parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona i membre del CPL– aportarà sosteniment a tots aquells que durant el Jubileu de la Misericòrdia voldran ser testimonis, des del silenci de la vida quotidiana, del redescobriment d’aquests signes tan senzills i concrets que omplen el cor d’alegria i ofereixen veritable consol.

Recursos de pastoral litúrgica per a l’Any Sant de la Misericòrdia

El web www.cpl.es compta amb una secció amb materials diversos de caràcter litúrgic i pastoral per viure i celebrar l’Any Sant.