ELS TEXTOS PROPIS DE LA MEMÒRIA DE LA BENAURADA VERGE MARIA, MARE DE L’ESGLÉSIA

La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va establir, amb data 11 de febrer de 2018, per decisió del papa Francesc, que el Dilluns després de Pentecosta se celebri com a Memòria Obligatòria a tota l’Església “la Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església”. Aquest any és el dilluns 10 de juny.

Aquesta Memòria té textos propis tant a la Missa com a la Litúrgia de les Hores. Pel que fa a la Missa, els textos eucològics es prenen de la Missa Votiva de la Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església, que ja tenim en el nostre Missal; i els textos bíblics han estat triats entre els propis de les Misses de la Mare de Déu del Leccionari Santoral. Pel que fa a la Litúrgia de les Hores, s’han elaborat textos propis (elogi, himnes, 2ª lectura de l’Ofici, antífones i responsoris, mentre que l’oració és la mateixa de la missa); la resta es pren del Comú de la Mare de Déu.

Els textos propis en català, traduïts per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, són encara provisionals, ja que manca l’aprovació per part de la Congregació. Els textos que trobareu aquí es poden utilitzar el pròxim dia 10 de juny. A l’aplicació per al telèfon mòbil de la Litúrgia de les Hores i de la missa també apareixen ja aquests textos. En castellà la Comisión Episcopal de Liturgia no ha traduït encara els textos, tot i que els de la missa es poden trobar, com hem dit, al Missal i al Leccionari.