EL I MEMORIAL PERE TENA DE PASTORAL LITÚRGICA, ATORGAT A L’ABADIA DE MONTSERRAT

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha decidit atorgar el seu primer Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a l’Abadia de Montserrat.

Aquest Memorial, instituït per l’Assemblea del Centre el passat mes de setembre, té com a objectiu mantenir viva la memòria del bisbe Tena com a pedagog de la litúrgia, donar relleu a tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el món actual, i recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. Un cop l’any, el Memorial del que va ser el fundador del Centre de Pastoral Litúrgica, distingirà una persona, grup de persones, entitat, activitat, obra o publicació, que hagi estat o sigui significativa en la tasca de la pastoral litúrgica, en la línia oberta pel Concili Vaticà II.

El Consell del Centre ha decidit, en aquest primer any, atorgar aquest Memorial a l’Abadia de Montserrat per tota la tasca que des de sempre ha realitzat i continua ara realitzant tant a nivell celebratiu, com de reflexió i estudi, com de divulgació de la Litúrgia i de la Pastoral Litúrgica. I coincidint, a més, amb el centenari de la celebració del Primer Congrés Litúrgic de Montserrat, que tingué lloc l’any 1915.

L’acte de proclamació i lliurament tindrà lloc en el monestir de Montserrat el dia del primer aniversari de la mort del bisbe Tena, el dimarts 10 de febrer de 2015, festa, a més, de Santa Escolàstica, germana de Sant Benet, i consistirà en la participació en la missa conventual d’aquest dia, i en un acte posterior en una de les sales del monestir.