EL CPL CONCEDEIX EL IX MEMORIAL PERE TENA A LES EDICIONS CATALANES DEL MISSAL ROMÀ I DE LA LITÚRGIA DE LES HORES

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha atorgat el IX Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a la tercera edició catalana del Missal Romà (2022) i a l’edició catalana de la Litúrgia de les Hores (2016) pel gran esforç, la ingent dedicació i el treball abnegat que han representat aquests llibres litúrgics, que estan plenament al servei de la celebració i la pregària del Poble de Déu a les diòcesis amb seu a Catalunya.

El IX Memorial es lliurarà a la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), presidida per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, i formada pels delegats de litúrgia i de música de les diòcesis catalanes.

El treball que ha fet possible l’aparició d’aquestes obres es deu a la CIL juntement amb totes les persones que durant tots aquests anys han estat elaborant l’edició, sovint de manera anònima i discreta.

El fet que aquestes obres hagin vist la llum és un reflex ben fidel de l’esperit que va impregnar la vida i la labor en la pastoral litúrgica del bisbe Pere Tena, impulsor de l’elaboració d’aquestes edicions catalanes.

El lliurament del IX Memorial tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona el dimecres 8 de febrer de 2023, a les 17 hores, seguit de Vespres a les 18 hores.