DILLUNS DESPRÉS DE PENTECOSTA CELEBREM UNA NOVA MEMÒRIA OBLIGATÒRIA

Amb data 11 de febrer de 2018, la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va establir, per decisió del papa Francesc, que el dilluns després de Pentecosta se celebri com a Memòria Obligatòria a tota l’Església “la benaurada Verge Maria, Mare de l’Església”.

Aquesta Memòria té textos propis tant a la Missa com a la Litúrgia de les Hores. Pel que fa a la missa, els textos eucològics es prenen de la missa votiva de la benaurada Verge Maria, Mare de l’Església, que ja tenim en el nostre Missal; i els textos bíblics han estat triats entre els propis de les misses de la Mare de Déu del Leccionari Santoral. Pel que fa a la Litúrgia de les Hores, s’han elaborat textos propis (elogi, himnes, segona lectura de l’Ofici, antífones i responsoris, mentre que l’oració és la mateixa de la missa); la resta es pren del comú de la Mare de Déu.

Adjuntem el text del decret on s’explica el sentit i les motivacions d’aquesta Memòria. I també els textos propis en català, traduïts per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, que són encara provisionals ja que manca l’aprovació per part de la Congregació; els oferim, tanmateix, perquè es puguin utilitzar el proper dia 21 de maig. A l’aplicació per al telèfon mòbil de la Litúrgia de les Hores, amb l’última actualització, estan inclosos aquests textos. 

En castellà la Comisión Episcopal de Liturgia no ha traduït encara els textos, tot i que els de la missa es poden trobar, com hem dit, al Missal i al Leccionari.

Notícia relacionada