CESSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL III CONGRÉS DE LITÚRGIA A MONTSERRAT

Aquest dimarts Josep Urdeix i Dordal, president emèrit del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona i secretari general del III Congrés de Litúrgia de Montserrat, va lliurar a l’abat de Montserrat, Josep M. Soler, els arxius d’aquest congrés, celebrat l’any 1990. Els arxius estaven dipositats al Centre de Pastoral Litúrgica, perquè en el seu moment s’ocupà de la secretaria administrativa del Congrés i participà activament en la seva organització.

En l’acte de lliurament dels arxius, Josep Urdeix va estar acompanyat de Josep M. Romaguera, actual president del CPL, i per Mercè Solé, que n’és la secretària. Junt amb l’abat de Montserrat, hi hagué Bernabé Dalmau, membre també del CPL, i Josep Galobart, arxiver de Montserrat.

Noticia al web de Montserrat