CATEQUESI SOBRE LA TRADUCCIÓ “PRO MULTIS”

Una de les novetats que comporta la nova edició del Missal és el canvi de les paraules que es refereixen a la sang de Crist en el text de la consagració del calze: «vessada per vosaltres i per tots els homes» se substitueix per l’expressió «vessada per vosaltres i per molts». Es tracta d’una modificació manada per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments l’any 2006, i que es va incorporant en les traduccions de la tercera edició del Missal Romà que es van publicant en els diversos idiomes.

El passat 3 de març la Conferència Episcopal Tarraconense va emetre una nota informativa sobre l’aprovació de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments d’aquest canvi en llengua catalana. La data perquè entri en vigor de forma conjunta aquest canvi en les anàfores en llengua catalana, segons la nota de la Tarraconense, serà el 9 d’abril, Diumenge de Rams.

Aquí trobareu el material publicat a Missa Dominical de la catequesi sobre la traducció de “pro multis”.