BISBES DE CATALUNYA: ACOLLIM LA NOVA EDICIÓ DE LA LITÚRGIA DE LES HORES EN CATALÀ

Notícia: tarraconense.cat

«Que el meu prec pugi davant vostre, Senyor, com l’encens» (Sl 140).

És un gran goig per als bisbes de Catalunya poder oferir a tot el poble cristià, que peregrina a les diòcesis de parla catalana, l’edició renovada de la Litúrgia de les Hores en la nostra llengua. Desitgem que el prec de tot el poble, que cal adreçar al bon Déu, com a pregària constant, per ser fidels al manament del Senyor que ens ensenya que hem de pregar sempre (cf. Lc 18,1), sigui el de l’oració oficial de l’Església, l’Ofici Diví, que coneixem amb el nom de Litúrgia de les Hores.

En aquesta ocasió, després dels ja més de quaranta anys de vida de la traducció i edició de la Litúrgia de les Hores en català, ens plau de fer una crida a mantenir i augmentar l’esperit d’oració de tot el Poble de Déu, i a ser fidels a la pregària de la Litúrgia de les Hores per al bé de l’Església i de tot el món.

La Litúrgia de les Hores és donada a tots els fidels, i per tant a tots exhortem a gaudir dels fruits que es deriven de la recitació dels salms, que són Paraula de Déu i ens ajuden a penetrar en el sentit de la Sagrada Escriptura, unint-nos així a l’oració del mateix Jesús, que també durant la seva vida terrena els va utilitzar en la seva pregària confiada al Pare. Tant de bo, com ja ho esmentava l’Arquebisbe Pont i Gol en la presentació de la primera edició de la Litúrgia de les Hores, esdevingui el llibre de pregària de tota l’Església.

D’una manera particular, la Litúrgia de les Hores ha de ser l’aliment de tots els preveres i diaques, religiosos i religioses i membres d’instituts de vida consagrada, que per la seva especial vocació i en fidelitat als seus propis carismes, s’han compromès a viure amb radicalitat les exigències de la vida cristiana, entre elles la d’una intensa vida d’oració.

Aquesta edició de la Litúrgia de les Hores, la quarta, conté unes novetats que cal remarcar. Entre d’altres, s’han revisat tots els textos, s’han afegit tots els sants i beats que en aquests darrers anys han enriquit el calendari romà, s’ha posat al costat dels textos llatins dels himnes les corresponents versions catalanes aptes per a ser cantades, i s’ha procurat millorar la distribució dels volums.

Finalment, volem recordar que aquesta edició nova de la Litúrgia de les Hores en llengua catalana és la versió oficial aprovada per la Conferència Episcopal Tarraconense i confirmada per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, tal com ho fa constar en la seva presentació l’Arquebisbe metropolità i primat Jaume Pujol: «Legitimem canònicament aquesta nova edició en llengua catalana de la Litúrgia de les Hores en tant que llibre litúrgic que és, i amb goig la fem a mans de tot el Poble de Déu de les nostres Esglésies diocesanes».

Que la pregària de tota l’Església ressoni en els nostres temples, que vivifiqui les nostres comunitats i que penetri en els cors de tots, pastors i fidels. Serà un fruit més d’aquest Any Sant que ens ha fet palpar la misericòrdia del nostre Déu.

Informació relacionada:
La Litúrgia de les Hores al web del CPL
Principals canvis introduïts a la nova versió de la Litúrgia de les Hores