PREGÀRIA DAVANT LA PERSISTENT SITUACIÓ DE SEQUERA

Arran de la persistent situació de sequera que viu el nostre país, tal com hem fet altres vegades, des del Centre de Pastoral Litúrgica suggerim incloure en les nostres celebracions alguna pregària per la pluja, per tal de tornar a posar davant Déu aquesta dificultat que estem vivint des de fa temps.

Us tornem a oferir dos models d’intenció per afegir al formulari de la pregària dels fidels. Es pot fer quan es consideri adient per la situació meteorològica, tant en dies feiners com festius.

D’altra banda, al web del Centre de Pastoral Litúrgica (www.cpl.es) trobareu aquests textos, amb el formulari del full per a la celebració modificat, tant en català com en castellà.

 1- Per la pluja, que ha de portar l’aigua que la nostra societat necessita: que Déu, provident i bo, ens la concedeixi com una benedicció que davalli del cel fins a nosaltres. PREGUEM.

 2- Per tots els indrets que viuen en situació de sequera i manca d’aigua: que davalli del cel el do de la pluja, com una benedicció de Déu, provident i bo. PREGUEM.

1- Por la lluvia, que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita: que Dios, providente y bueno, nos la conceda como una bendición que baje del cielo hasta nosotros. OREMOS.

 2- Por todos los lugares que viven en situación de sequía y falta de agua: que baje del cielo el don de la lluvia, como una bendición de Dios, providente y bueno. OREMOS.

Recordem també que al Missal Romà, en el capítol de “Misses i oracions per diverses necessitats o motius diversos”, hi ha un formulari “Per demanar la pluja”, que inclou una oració col·lecta pròpia per a aquesta intenció (pàg. 1123). Aquesta oració es pot fer servir en dies ferials del temps de durant l’any, sempre que no s’hagi de celebrar cap altra memòria.

Descarregar pregària dels fidels en format word