MISSA DOMINICAL

Missa Dominical 2024

 • 1.
  Material per a la preparació i celebració de la missa del diumenge

  Extens material per a la preparació de la celebració i de l’homilia (orientacions per a la celebració, notes exegètiques, projecte redactat d’homilia, propostes de cants, pregàries, monicions...), a banda de materials diversos de formació i divulgació litúrgica, extensibles també a la catequesi i a la vida comunitària i cristiana.

 • 2.
  Dirigida per:

  David Álvarez. Compta amb col·laboradors d’una àmplia experiència pastoral.

 • 3.
  Adreçada a:

  Preveres i responsables de les celebracions, equips de litúrgia i laics amb especial servei litúrgic.

 • 4.
  Preus de subscripció

  En paper 104,00€ des de ara fins al 31.12.24 En digital 57,25€ anual

Conté material per utilitzar directament durant la celebració: introduccions, monicions, la pregària universal, les pregàries pròpies, i, si s’escau, la benedicció solemne o la pregària sobre el poble. També s’hi pot trobar un requadre amb suggeriments per als cants. Les pregàries i la benedicció són les del missal; la resta és de creació nostra i, per tant, pot ser utilitzat o no, segons es vulgui, i adaptat convenientment. Cada full és doble (un per al president i un altre per al monitor), i la versió catalana es presenta en català i en castellà per a les parròquies que celebren en totes dues llengües.
Un full per a la celebració de cada diumenge o festa

A MD trobareu orientacions, notes exegètiques sobre les lectures i una proposta d’homilia redactada com si s’hagués de llegir, tot i que de fet la seva finalitat és sobretot aportar idees. Els autors, molt diversos, d’aquests materials van canviant.
Per preparar a fons la celebració

Aporten articles més generals sobre qüestions d’actualitat litúrgica, suggeriments, notícies i algunes seccions fixes sobre temes d’interès pastoral o litúrgic. Són una revista breu i amena.
El fulls grocs

Amb la revista, periòdicament s’ofereixen altres materials gratuïts de pregària, formació i divulgació litúrgica: els “fulls verds” (pel seu color bàsic), monogràfics, o el “bloc MD” pensat per a laics i laiques, amb tasques i inquietuds litúrgiques. Missa Dominical ha donat peu a la creació d’altres materials, que es distribueixen a part de la revista, i que són especialment útils: els cartells i les targes MD, els fulls de Nadal i de Setmana Santa, els cantorals (en català, en castellà o bilingües; amb música o només amb lletra), o les cobertes per presentar els fulls per a la celebració de forma més digna durant la celebració.
Materials formatius i de divulgació