Noticias

Renovació del consell de redacció de “Missa Dominical”

06/06/2019

Coincidint amb la celebració dels 50 anys de “Missa Dominical”, hi ha hagut renovació de l’equip de redacció. Els nous membres que s’han incorporat són: Alberto Para, diaca (en camí cap al presbiterat), director del secretariat diocesà de catequesi de l’arquebisbat de Barcelona i estudiant de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona; Emili Villegas, prevere del bisbat d’Urgell, llicenciat en litúrgia per l’Institut Sant Anselm de Roma; Carles Cahuana, prevere i secretari general del bisbat de Terrassa; i David Álvarez, prevere del bisbat de Barcelona i formador del Seminari.

Juntament amb aquests recentment incorporats, la resta de l’equip està format per Xavier Aymerich (director), Miquel Álvarez, Jaume Fontbona, Lluís Prat, Josep Teixidó, Josep Maria Romaguera, Francesc Romeu i Mercè Solé.

Agraïm a tots ells el seu servei, així com també els que per diversos motius han deixat de participar en les reunions del consell, tot i que segueixen col·laborant en la publicació (Jordi Guàrdia, Josep Lligadas i Enric Termes).

La revista “Missa Dominical”

La revista publica 16 números a l'any i té un àmbit d'influència que va més enllà del nombre de subscripcions. És una revista de pastoral litúrgica que es dirigeix als sacerdots i als equips de litúrgia de l'àmbit català, i també del castellanoparlant, per preparar l'Eucaristia dels diumenges i festes, i inclou des de breus articles sobre litúrgia, fins a orientacions generals per a la celebració, comentaris bíblics de les lectures del dia, projectes d'homilia... i uns fulls per a la celebració que contenen monicions, formularis per a la pregària dels fidels i suggeriments per als cants. Són materials de informació i pràctics per a la celebració dominical i la pastoral litúrgica.