Noticias

Benedicció del nou local del Centre de Pastoral Litúrgica al Seminari Conciliar de Barcelona

07/06/2021

Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, ha beneït el 7 de juny el nou local que ocupa el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, amb l'assistència, entre d'altres, de Mn. Salvador Bacardit, rector del Seminari i Mn. Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.

El trasllat des del carrer Nàpols, la seu dels últims set anys, permet al CPL una col·laboració més estreta amb l’Ateneu Universitari Sant Pacià i amb l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis. Així com ser més accessible a laics, religiosos i preveres que participen en les activitat formatives desenvolupades a l’edifici del Seminari.

El bisbe Vilanova li ha donat la benvinguda a l’edifici del Seminari que és el “cor de la diòcesi de Barcelona” i ha demanat a Déu que “el treball del CPL doni bons fruits d’evangelització, que edifiqui la vida cristiana”.

Josep Maria Romaguera, president del CPL, ha tancat l’acte expressant el seu agraïment al Seminari per la facilitat en l’acollida i ha convidat els assistents a visitar les noves instal·lacions.