MIG SEGLE D’UNA GUIA PER CELEBRAR I VIURE LA LITÚRGIA

La renovació que el Concili Vaticà II va implicar per a la litúrgia va ser profund. Calia que tota l’Església s’anés amarant de l’espiritualitat conciliar a través de les celebracions, i perquè fos així els primers que havien d’assumir aquella renovació havien de ser els mateixos celebrants. Per tal d’ajudar en aquesta tasca va néixer ara fa 50 anys la revista Missa Dominical, impulsada pel Centre de Pastoral Litúrgica amb Joaquim Gomis com a primer director. Per celebrar aquest aniversari el 14 de novembre, a partir de les 9.30, tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona un acte commemoratiu amb la presència del cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

L’actual director de Missa Dominical, Mn. Xavier Aymerich, explica que quan es va fundar la publicació «es tractava d’oferir uns materials per a la formació dels preveres i dels laics col·laboradors en la litúrgia, així com uns materials pràctics per preparar i celebrar la missa de forma digna i participada, perquè les comunitats poguessin viure amb profunditat i amb tot el fruit l’eucaristia del diumenge. Tot i els anys transcorreguts, els objectius de la revista són encara ben vigents, i per això Missa Dominical continua publicant-se i renovant-se cada dia».

Passat i futur

Avui la publicació fa mig segle de vida i té un tiratge de 100.000 exemplars. Fent una mirada retrospectiva Mn. Aymerich pot afirmar que durant aquests 50 anys Missa Dominical «ha ajudat a oferir formació, criteris, i fins i tot a crear un estil de celebració fidel als llibres litúrgics però obert i adaptat a la realitat de les comunitats, amb un llenguatge proper i entenedor. Dins de tota l’àmplia proposta de materials i continguts, destaquen els fulls per a la celebració, pràcticament un referent obligat a casa nostra. I també els cantorals MD, que han ajudat a la difusió del cant en les nostres assemblees, com una forma privilegiada de participació litúrgica».

Missa Dominical arriba als 50 anys de vida amb una salut envejable en bona part gràcies a l’atenció constant que ha posat a la realitat de l’Església i la societat. Com ha d’encarar el futur a partir d’ara? El director de la publicació ho té clar: «L’objectiu és el de sempre, però adaptat a les noves realitats, en un context plural i amb unes comunitats potser més petites però esperem que més vives. Oferim nous materials com els fulls verds, els cartells i targetons, la nova revista per a laics Galilea.153; també hi ha la utilització de les noves tecnologies que permeten l’accés als materials a través d’internet. Volem continuar treballant per millorar la formació, la preparació i celebració de la missa del diumenge en les nostres comunitats, perquè esdevinguin també interpel·ladores i evangelitzadores».

Eduard Brufau, “La publicació ‘Missa Dominical’ fa 50 anys. Mig segle d’una guia per celebrar i viure la litúrgia”, Catalunya Cristiana núm. 2042, pàg. 21.