LA CELEBRACIÓ LITÚRGICA, ESPAI DE COMUNIÓ I DE MISSIÓ

Un any més, la delegació de pastoral sacramental i litúrgia de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat organitza una trobada per als animadors de la litúrgia. Serà aquesta ja la VIII edició, i tindrà lloc el proper dissabte dia 4 de novembre, de 10h. a 13h. a la Casa de l’Església del bisbat. Aquest any el tema serà “La celebració litúrgica, espai de comunió i de missió”, a partir de l’objectiu diocesà per a aquest curs. La trobada tindrà com a moment central una presentació a càrrec de Mn. Joan Torra, prevere del bisbat de Vic, doctor en Teologia, professor de Patrologia i de sagraments, i membre del consell del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Després hi haurà espai per a diàleg i per a les informacions de la delegació. La trobada va adreçada a tots aquells fidels que exerceixen algun servei en les celebracions litúrgiques de les parròquies i comunitats: lectors, acòlits, monitors, salmistes, animadors de cant, organistes i músics, sagristans, donadors de comunió, responsables de les celebracions en absència de prevere… La inscripció és lliure i es pot fer en el mateix moment de la trobada.

Adjuntem tríptic informatiu.