FELICITACIONS ALS NOUS BISBES AUXILIARS A LA DIÒCESI DE BARCELONA

Josep Maria Romaguera, president del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha fet arribar la felicitació, als bisbes auxiliars de Barcelona, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell, per les seves respectives ordenacions episcopals.

També ha desitjat que desenvolupin un bon servei pastoral a l’Església amb la força i el sosteniment del do de l’Esperit Sant. I ha donat gràcies a Déu per les seves disponibilitats a l’acceptar aquest servei eclesial.

Així mateix, els ha convidat a venir al CPL sempre que ho desitgin i a conèixer de primera mà les diverses activitats que es porten a terme, en alguna de les quals ja han tingut ocasió de col·laborar, i ha expressat la disposició del CPL en tot allò que convingui a la pastoral litúrgica.