EL CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA CONCEDEIX EL X MEMORIAL PERE TENA A MONSENYOR AURELIO GARCÍA MACÍAS

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha concedit el X Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a monsenyor Aurelio García Macías per la seva gran i diversa trajectòria en el camp de la litúrgia; ha estat president de l’Asociación Española de Profesores de Liturgia; és membre del Consell de la revista Phase des de 2001 i ha impartit classes a l’Institut de Litúrgia de Barcelona. El 2021, el papa Francesc el nomenà titular de Rotdon (una seu històrica situada en l’actual Empordà), a més de subsecretari del Dicasteri per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, càrrec que també exercí Mons. Pere Tena entre els anys 1987-1993.

“Dotat de l’adequada doctrina litúrgica”

Mons. Aurelio García nasqué a Pollos (Valladolid) el 28 de març de 1965. Ingressà en el seminari menor de Valladolid i, posteriorment, en el seminari major; fou ordenat prevere el 1992. A més a més dels corresponents estudis teològics, es llicencià en filosofia i ciències de l’educació a la Universitat de Salamanca i a Roma, en el Pontifici Institut Litúrgic, obtingué la llicència i el doctorat en litúrgia amb «Presbiteros en cada iglesia» (Act 14,23). La plegaria de ordenación del presbítero en el rito bizantino-griego y en el rito romano.

Entre els seus càrrecs pastorals fou nomenat rector de Villalba de los Alcores i La Mudarra el 1993, des d’on, dos anys després, passà al seminari diocesà com a director espiritual. El 1997 assumí la delegació diocesana de litúrgia. Se li confià la parròquia del Santísimo Salvador de la ciutat de Valladolid el 2000, a la qual s’uniria cinc anys més tard la de Santiago Apóstol, per formar una unitat pastoral. El 2011 fou nomenat rector del seminari diocesà fins al 2015, que fou cridat a treballar a la Congregació del Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, on tindria el càrrec de cap d’oficina a partir del 2016.

La seva tasca en el camp litúrgic és molt àmplia: classes a diferents facultats i universitats, articles, llibres, xerrades, conferències en la majoria de les diòcesis espanyoles, etc. Presidí l’Asociación Española de Profesores de Liturgia. Treballà com a consultor del Secretariat de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola i també de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Sens dubte, una vida litúrgica molt fructífera.

En les Lletres apostòliques del seu nomenament, el papa Francisco en destacava l’«adequada doctrina litúrgica».

El lliurament del X Memorial se celebrarà a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona el dijous 15 de febrer de 2024, a les 17 hores, seguit de Vespres a les 18 hores.

Foto Unisantacroce flickr