Gabriel Seguí

Gabriel  Seguí

Gabriel Seguí i Trobat va néixer a Palma el 1964. És doctor en teologia, especialitat en litúrgia, per la Facultat de Teologia de Catalunya (2002) i doctor en filologia catalana per la Universitat de les Illes Balears (2011). Des del 1990, és membre de la congregació de Missioners dels Sagrats Cors i fou ordenat prevere el 1995.

És rector de la parròquia de la Mare de Déu del Coll, de Barcelona; membre de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics de l'Institut d'Estudis Catalans i magister de la Maioricensis Schola Lullistica; i membre de l'equip de redacció i corrector de la Gran enciclopèdia de Mallorca. És professor de català i de litúrgia en el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (CETEM).

Ha escrit diversos llibres tant de temàtica lingüística com de litúrgia.

És el president del nou Institut de Litúrgia "ad instar Facultatis" de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.

Es membre del Centre de Pastoral Litúrgica i del seu Consell y director des del 2020 de «Cuadernos Phase».