Lluís Prat

Lluís Prat

Lluís Prat Sabata. Prevere de la diòcesi de Solsona. Rector d’un grup de parròquies rurals. Delegat diocesà de Litúrgia, Música i Art sacre. Director del Museu diocesà i comarcal de Solsona. Estudis al Seminari diocesà de Solsona i posteriorment a l’Institut Catòlic de París (un any d’actualització teològica i dos anys de Litúrgia a l’Institut Superior de Litúrgia d’aquest mateix Centre de París). Membre de la Comissió interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense (de les tres seccions: Litúrgia, Música i Versions dels textos litúrgics). Secretari del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sacre a Catalunya (SICPAS).

És membre del Centre de Pastoral Litúrgica i del consell de la seva revista «Misa Dominical».