Joan Baburés

Joan Baburés

Joan Baburés i Noguer. Nascut a Olot (Girona) el 1952. Ordenat prevere el 9 d'abril de 1978, licenciat en teologia dogmàtica per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Delegado episcopal de pastoral litúrgica al bisbat de Girona; canonge arxiprest i mestre de cerimònies de la catedral de Girona; rector de la basílica parroquial de Sant Feliu de Girona i de la parròquia de Sant Daniel; coordinador de la Comissió interdiocesana de Liturgia i de música de la Tarraconense; professor de teologia dels sagraments a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona; professor de l'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i a la Facultat de Teologia de Catalunya.

És membre del Centre de Pastoral Litúrgica, del seu Consell i del consell de redacció de la revista Liturgia y Espiritualidad.